Open top menu
SRETNA NOVA 2018 godina


Radio primenjuje najnovija tehnička dostignuća u emitovanju svog radijskog programa. Naš predajnik je izuzetnog kvaliteta, proizvođača IMTEL-mikrotalasi koji se mogu lako nadograditi da emituju i program u digitalnom formatu. Takođe, posedujemo link koji radi na frekvenciji od 23 GHz, a antenski sistem je proizveden od strane firme DASTO.
Računari su opremljeni najsavremenijim softverom za emitovanje programa, a posedujemo i primenjujemo najkvalitetniju studijsku opremu.
































Tagged
www.freebosnia.com & www.tvbosna.com